sobota, 16 lutego 2008

W obłoku Przemienienia

I przed naszemi oczyma obłok Pański zakrywa kapłanów, dokonywujących przy Ołtarzu tajemnicy przeistoczenia postaci sakramentalnych, pod osłoną milczenia świętego Kanonu. Przez ręce to kapłanów zstępuje ku nam Pan, dzielący z nimi własną wszechwładzę w każdej sakramentalnej czynności.

fot. Paweł Kula

To bezprzykładne uprzywilejowanie pomazańców Bożych ma czysto nadprzyrodzony charakter, niewykluczający właściwej człowiekowi nędzy i ułomności, którym i kapłani, jako ludzie, podlegać mogą, na równi z wiernymi.


Dom Gueranger, Rok liturgiczny, t. V

Brak komentarzy: